Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Surat Pernyataan Ketua Pengadilan Agama Medan Nomor: W2-A.10/2292/PS.00/III/2020 tentang Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Agama Medan yang berbunyi

"Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Administrasi Sesuai Standar Yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku"

Medan 17, Maret 2020

ttd

Ketua Pengadilan Agama Medan Kelas I A

maklumat pelayanan ttd web

 

maklumat meja informasi ttd web

 

 

 

 

  • 959-js.jpg